Sáo (sáo 6 lỗ, sáo ta)

Sáo - 1

 • Tư thế cầm sáo
 • Các ngón tay bấm
 • Tay trái-ngón giáp út
 • Tay trái- ngón giữa
 • Tay trái- ngón trỏ
 • Tay phải- ngón trỏ
 • Tay phải- ngón giữa
 • Ing lả ơi 1
 • Gà gáy
 • Dấu Luyến-ngón giáp út
 • Xoè hoa 1
 • Bắc Kim Thang
 • Luyến nhiều nốt
 • Nốt tô điểm nhỏ
 • Ing Là ơi 2
 • Xoè hoa 2

Sáo - 2

 • Lời nói đầu
 • Làm quen 2 quãng 8
 • Kỹ thuật thổi quãng 8
 • Bổ xung kỹ thuật
 • Lý Cây xanh
 • Lý cây Bông
 • Lý lu Là
 • Lý thương nhau
 • Lý ngựa ô (thừa thiên)
 • Lý chiều chiều
 • Lý cây đa
 • Bèo dạt mây trôi
 • Trống cơm
 • Lý hoài nam
 • Phong cách biểu diễn

Training DVD

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk