• Nhạc Cụ Cổ Truyền VN

  Nhạc Cụ Cổ Truyền VN
  01. Khèn môi -utrá 02. Klong put 03. Kok talư ( Goong) 04. Đàn Bầu Bass 05. Đàn Bầu cổ 06. Đàn Bầu Gõ- Hát trống quân 07. Đàn Bầu ngân dài
  08. Đàn Bầu ngày nay 09. Đàn Bầu những năm 1970 10. Đàn đá 11. Đàn đáy 12. Đàn lục huyền cầm 13. Đàn Nguyệt 14. Đàn Nhị 1-( âm cao) 15. Đàn Nhị 2 -( âm trung) 16. Đàn T' rưng 17. Đàn tam 18. Đàn tam thập lục 19. Đàn Tính (Tính tẩu) 20. Đàn Tỳ bà 21. ĐànTranh 22. Sáo cao 23. sáo mèo 24. Sáo Trúc 25. Tiêu 26. Trống đế
 • Dàn Nhạc Cổ Truyền VN

  Dàn Nhạc Cổ Truyền VN
  01. Dàn Kồng - Hòa bình 02. Dàn nhạc Cải Lương 03. Dàn nhạc Chầu văn Bắc 04. Dàn nhạc Chầu văn Huế 05. Dàn nhạc Chèo 06. Dàn nhạc dân gian Huế 07. Dàn nhạc Dao đố 08. Dàn nhạc Hát ả đào
  09. Dàn nhạc hát Bội 10. Dàn nhạc Hát Xẩm 11. Dàn nhạc Khèn Thái 12. Dàn nhạc Lễ Chàm 13. Dàn nhạc Lễ Miền nam 14. Dàn nhạc cung đinh 15. Dàn nhạc Múa Cung đình 16. Dàn nhạc Múa kh´ me 17. Dàn nhạc Phật giáo 18. Dàn nhạc Quan họ 19. Dàn nhạc Tài tử Cải Lương 20. Dàn nhạc Thính phòng Huế 21. Dàn nhạc Trống chèo
 • Ca Hát Cổ Truyền VN

  Ca Hát Cổ Truyền VN
  01. Hát ả đào 02. Hát Arang Ê đê 03. Hát bài chòi 04. Hát cải lương 05. Hát chèo- Miền bắc 06. Hát dân tộc chàm 07. Hát Halêu-Dân tộc Nùng 08. Hát Kươt -dân tộc Ê đê 09. Hát Quan họ bắc ninh 10. Hát ru Quảng Nam 11. Hát văn Bắc 12. Hát văn Huế 13. Hò mái nhì

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk