Giọt Mưa Thu

Giọt Mưa Thu
1.Giọt mưa thu 2.Đêm tàn bến ngự 3.Thiên Thai 4.Mấy nhịp cầu tre 5.Quê Mẹ 6.Thuyền viễn xứ 7.Sao em vội lấy chồng 8.Người ỏ đừng về 9.Chị tôi 10.Liên khúc lý con sáo

Music CDs

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk