Ngồi tựa mạn thuyền

Ngồi tựa mạn thuyền
1.Ngồi tựa mạn thuyền 2.Trống Cơm 3.Ru Con 4.Hình Bóng Quê Nhà 5.Trăng Mờ Bên Suối 6.Ví Dặm 7.Trầu Cau 8.Tiếng Xưa 9.Con Thuyền Không Bến 10.Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

Music CDs

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk