Độc tấu và hòa tấu nhạc cổ truyền ViệtNam

Độc tấu và hòa tấu nhạc cổ truyền ViệtNam
1.Lưu Thuỷ Kim Tiền 2.Se Chỉ Luồn Kim 3.Chuyện Hẹn Hò 4.Đêm Qua Nhớ Bạn 5.Nam Xuân 6.Hát Văn 7.Lý Con Sáo 8.Hoa Thơm Bướm Lượn 9.Tứ Đại Cảnh 10.3 Câu Vọng Cổ 11.Bèo Giạt Mây Trôi 12.Xuân Phong - Long Hổ

Music CDs

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk