Vietnamese Tranditional Music by PhamDuThanh

Vietnamese Tranditional Music by PhamDuThanh
01- LY NGUA O 02- TAM NHIP TRONG CHEO 03- HO DONG THAP 04- MUA LUA CHIN 05- HAT CHEO THUYEN 06- TRANG THU DA KHUC 07- TRONG QUAN 08- NGU DIEM 09- HE MOI 10- DI CAY 11- TONG QUAN DANG DAN CUNG 12- HAT CHAU VAN

Music CDs

  • Câu hò lý theo chồng
  • Giọt mưa thu
  • Làng Tôi
  • Nắng Chiều
  • Ngát hương mùa xuân
  • Ngồi tựa mạng thuyền
  • Độc tấu & Nhạc cổ truyền VN
  • Vietnamese Traditional Music
  • Tình lại nhớ tình
  • Vietnamese Traditional Music by PDT

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk