Master Danbau

CD Đàn Bầu - Nắng Chiều

Nang Chieu
1.Giọt Mưa Thu 2.Suối Mơ 3.Đêm Đông 4.Con Thuyền Không Bến 5.Nắng Chiều 6.Mưa Rừng 7.Dư Âm 8.Đêm Tàn Bến Ngự 9.Hai Mùa Mưa 10.Giòng Sông Hát

Music CDs

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk