Master Danbau

Ngồi tựa mạn thuyền

Ngồi tựa mạn thuyền
1.Ngồi tựa mạn thuyền 2.Trống Cơm 3.Ru Con 4.Hình Bóng Quê Nhà 5.Trăng Mờ Bên Suối 6.Ví Dặm 7.Trầu Cau 8.Tiếng Xưa 9.Con Thuyền Không Bến 10.Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

Music CDs

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk