Master Danbau

CD Tình lại nhớ tình

Tình lại nhớ tình
1.Chuyện Tình Lan và Điệp 2.Trúc Đào 3.Dĩ Vãng 4.Mưa Trên Phố Huế 5.Quỳnh Hương 6.Biển Nhớ 7.Nỗi Buồn Hoa Phượng 8.Tình Nhớ 9.Người Yêu Cô Đơn 10.Ngựa Hoang

Music CDs

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk